Velkommen til Oslofjordlam sin nettside!

Oslofjordlam tilbyr det fremste av norsk tradisjonskost

Langs Oslofjorden beiter norsk spælsau av gammel rase. Denne rasen har sitt fortrinn ved å være en allsidig beiter. Alt fra løvsprett, gress og urter finnes på sauens matfat. Og beitesesongen langs Oslofjorden er lang. Fra lamming bærer det rett ut på friske beiter hvor de beiter helt frem til høstslaktingen.

Oslofjordlam er en samling av økologiske sauebønder som driver med rasen gammelnorsk spælsau. Sauen hjelper oss å pleie kulturlandskapet med rike forekomster av urter, og beiteveskter.

Rasen har aner tilbake til norsk jernalder. Rundt Oslofjorden har det vært drevet landbruk og husdyrhold, historiske funn.

Økologisk?

Man prøver å gjøre en felles overbevisning om at sauene har det best om vi følger det økologiske regelverket. Vi har dobblet innearealet for våre flinke mordyr, og sørger for at alt de spiser er økologisk hele året. Vinterfôret er dyrket på egne gårder og det eksta fôret sauen trenger ved lammingen er egenprodusert korn eller økologisk kraftfôr.

Hva er spesielt med økologisk spæl kjøtt?

  • - Gammel norsk spæl sau
  • - Vært i norge siden Jernalderen –ivaretar rase som er robust
  • - Allsidig beiter – gir viltsmak på kjøttet
  • - Gir estetisk kulturlandskap
  • - Flinke til å utnytte beitene – urter og lang sesong
  • - Har et allsidig kosthold
  • - Veldig friskt dyr – godt egnet i økologisk drift
  • - Det er drevet godt avls arbeid som bevarer rasens særtrekk
  • - Kjøttkvalitet – marmoret kjøtt,
  • - Naturlig

 

oslo

Oppdateringer